Saheer shaikh and soumya seth dating

posted by | Leave a comment

Paper Category Aircraft 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 Ashrafa Sultana Ashutosh Kumar Ashutosh Kumar Sinha Ashutosh Manohar Pawar Ashutosh Prakash Ashutosh Trivedi Ashutosh Umesh Rajpure Ashvini Kumar Dwivedi Ashwani Gola Ashwani Kumar Pandey Ashwin Brian Barretto Ashwin Ganesh Ashwin Vijay Katdare Ashwini Ankush Patil Ashwini Mohan Shetty Asif Iqbal Aslam Anwar Khan Asman Kumar Biswal Asmita Anil Parashar Asmita Suresh Nakwa Assim Aslam Jamadar 07210918 07210603 07210260 07213413 07210559 07210218 07211054 07210391 07213069 07211285 07212419 07213433 07212015 07211275 07211776 07210589 07213754 07210970 07211134 07211233 07212749 E-07038217 E-04017728 E-04018509 E-09060955 E-04017110 E-08048629 E-09060638 E-07036123 E-08045567 E-08049979 E-10061865 E-08044963 E-08050593 E-07036938 E-08051579 E-07040268 E-07033755 E-07039096 E-08047381 E-06026683 E-10062413 HAE-P PVT PVT HPA-N PVT PVT IAMEA DEF SET-D IAMEG BFC-M TIAT HAE-P IC-M IAE PVT AI-M PVT IAE IC-M TIAT 3 3 3 1 2 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 HA CP IS ES ES ES IS LA CT HA ES ES CT CP CT ES RN CT HA 10/10/2010 11/10/2010 11/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 11/10/2010 11/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 11/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs Instructions: 1. Karim Shaikh Atish Parshuram Naidu Atugade Ravikumar Mohan Atul Awasthi Atul Kumar Atul Kumar Dubey Atul Kumar Mishra Atul Madhukar Sakpal Atul Shantaram Ladhe Atul Subhash Ghogare Avadhoot Ashok Mohite Avadhut Ganpat Warange Avadoot Pandurang Rahate Avaneesh Kumar Shukla Avdhesh Kumar Jain Avijit Ghosh Avinash Anand Shivane Avinash Balakrishnan C K Avinash Bharti 07212901 07213324 07210688 07212383 07212642 07212786 07211200 07210480 07210715 07211880 07210211 07211109 07210912 07211693 07212013 07213660 07211777 07213239 07212259 07213620 07211441 07210593 07211647 E-09054317 E-07041513 E-06028171 E-08048198 E-09058691 E-09054290 E-09058268 E-07033927 E-03016762 E-08050737 E-08046088 E-08049068 E-08049033 E-08050394 E-08050589 E-95006365 E-08051584 E-05021487 E-10062124 E-08044301 E-09056011 E-06033071 E-96007410 TIAT AI-M HAE-P WII-A PIAT TIAT IAE DEF PVT IAE PVT IAE PVT BFC-M HAE-P AI-M IAE JET-M ACA-M AME-K WCAT PVT AWI-M 2 3 3 3 2 2 1 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 1 2 2 1 3 2 2 3 HA HA CP LA CP LA ES IS CT CP 09/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 11/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 11/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 11/10/2010 11/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 11/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 11/10/2010 From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs Instructions: 1. Candidates are provisionallly admitted for this session, AME Licence Exam. Download this page as a proof of acceptance of your candidature. Candidates are provisionallly admitted for this session, AME Licence Exam. Download this page as a proof of acceptance of your candidature. However any discrepancy found regarding the experience and Exam Fees, their candidatture will be cancelled and if appeared in the exam, their results will be withheld. Candidates are advised to bring DGCA Photo ID Card issued to them to the Examination Hall. AME Licence Examination Oct2010-Regular Session List of Admitted Candidates Centre : Mumbai Venue : Important: For venue of Exam please see the instructions Comp. Run Date : 28/9/2010 PM 30 of 171 Exam Date Exam Time Srl. However any discrepancy found regarding the experience and Exam Fees, their candidatture will be cancelled and if appeared in the exam, their results will be withheld. Candidates are advised to bring DGCA Photo ID Card issued to them to the Examination Hall. AME Licence Examination Oct2010-Regular Session List of Admitted Candidates Centre : Mumbai Venue : Important: For venue of Exam please see the instructions Comp. Run Date : 28/9/2010 PM 31 of 171 Exam Date Exam Time Srl. Paper Category Aircraft 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 Asutosh Vidyut Kurpad Atanu Karak Athar Hussain Atharva Ketanbhai Shah Atikh A. Paper Category Aircraft 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 Avinash D Bhopale Avinash Kumar Avinash P T Avinash Srivastatva Avirup Biswas Avister Maxwell Antao Avnish Ramvilash Sharma Awadhesh Nageshwar Awanish Awasthi Awanish Kumar Awanish Kumar Sharma Ayush Dubey Ayush Singh Ayushi Azhar Abdulwahab Parkar Azharuddin Kamaluddin Azim Hassnain Azimuddin Burhanullah Saiyed Aziz Rafique Shaikh B K Singh B N Venkatesh B. Sathe 07213410 07211235 07212130 07210165 07210506 07211170 07211188 07211447 07210976 07210551 07210136 07212240 07210377 07212532 07211232 07213455 07213063 07212341 07211552 07213055 07212458 07213438 E-06032158 E-06027470 E-08047870 E-07033945 E-06028657 E-09058142 E-08043895 E-08047690 E-07040671 E-04017818 E-06026600 E-05020442 E-07038924 E-06027702 E-08042737 E-08044979 E-93004484 E-09054915 E-08051922 E-03016263 E-06031659 E-92001610 AI-M IC-M HAE-P PVT PVT IAE IAE WCAT PVT PVT DEF DEC-M PVT UH-M IC-M TIAT PHL-M WII-A IAE MAA-M KFA-M AI-M 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 3 1 1 HA CT HA HA ES IS CT CT HA CT CP HA CT HA HA CT HA RN 09/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 11/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 11/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs Instructions: 1. M Balaji Purbaji Pimpalgaonkar Balakrishna Panda Baldev Kumar Balesh Dilip Ghadigaonkar Baljeet Kumar Verma Balu Dinkar Bade Balwant Pal Singh Marwaha Bandu Sadashiv Shinde 07210444 07213712 07210485 07213125 07211893 07210932 07212463 07213720 07210195 07210368 07211557 07213318 07213379 07210746 07211540 07211348 07211539 07212672 07211061 E-05023461 E-07037631 E-07034965 E-96007376 E-08051261 E-05020743 E-99012742 E-93003097 E-08044087 E-06030437 E-08048756 E-92001872 E-06031222 E-07039910 E-08050581 E-08047469 E-08050578 E-08052749 E-09060488 DEF AI-M DEF JET-M IAE DEF KFA-M AI-M PVT DEF IAE AI-M AI-M DEF IAE WCAT IAE RL-M IAMEA 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 2 3 3 1 2 1 2 1 IS ES RN IS CT CT CT CP LA CT HA HA ES IS 11/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 11/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 11/10/2010 11/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 11/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs Instructions: 1. Candidates are provisionallly admitted for this session, AME Licence Exam. Download this page as a proof of acceptance of your candidature. Candidates are provisionallly admitted for this session, AME Licence Exam. Download this page as a proof of acceptance of your candidature. However any discrepancy found regarding the experience and Exam Fees, their candidatture will be cancelled and if appeared in the exam, their results will be withheld. Candidates are advised to bring DGCA Photo ID Card issued to them to the Examination Hall. AME Licence Examination Oct2010-Regular Session List of Admitted Candidates Centre : Mumbai Venue : Important: For venue of Exam please see the instructions Comp. Run Date : 28/9/2010 PM 32 of 171 Exam Date Exam Time Srl. Paper Category Aircraft 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 Arusharka Sinha Arvind Ashok Gaikwad Arvind Ashok Paradkar Arvind Deepnarayan Patel Arvind Kumar Shakya Arvind Mehta Asad S Asha Bhadauriya Ashique Senan T K Ashis Basak Ashish Anand Bhendarkar Ashish Anant Kashirsagar Ashish Ankush Chopade Ashish Bhagwan Kasare Ashish Bisht Ashish Deepchand Yadav Ashish Dipak Saluja Ashish Ganesh Negi Ashish Grover Ashish Gupta 07210412 07211139 07213397 07211775 07210945 07212216 07211987 07211247 07210711 07213158 07211750 07213790 07212587 07211976 07212068 07210811 07210568 07210807 07213624 07213232 E-07039051 E-08051678 E-95006342 E-08051576 E-07040930 E-09060137 E-08050271 E-06028289 E-08047831 E-03016906 E-08050389 E-07038805 E-09056320 E-08051037 E-08048114 E-08045078 E-08047607 E-07034460 E-93004274 E-02014771 PVT IAE AI-M IAE DEF NDC-V HAE-P IC-M PVT JET-M BFC-M PVT ACA-M HAE-P HAE-P PVT WCAT PVT AI-M JET-M 3 1 2 2 1 2 3 1 2 3 3 3 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 CT CT HA CT CP CT HA CT HA ES RN AHC CT HA CT 10/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 11/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 11/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs Instructions: 1. Candidates are provisionallly admitted for this session, AME Licence Exam. Download this page as a proof of acceptance of your candidature. However any discrepancy found regarding the experience and Exam Fees, their candidatture will be cancelled and if appeared in the exam, their results will be withheld. Candidates are advised to bring DGCA Photo ID Card issued to them to the Examination Hall. AME Licence Examination Oct2010-Regular Session List of Admitted Candidates Centre : Mumbai Venue : Important: For venue of Exam please see the instructions Comp. Run Date : 28/9/2010 PM 26 of 171 Exam Date Exam Time Srl. However any discrepancy found regarding the experience and Exam Fees, their candidatture will be cancelled and if appeared in the exam, their results will be withheld. Candidates are advised to bring DGCA Photo ID Card issued to them to the Examination Hall. AME Licence Examination Oct2010-Regular Session List of Admitted Candidates Centre : Mumbai Venue : Important: For venue of Exam please see the instructions Comp. Run Date : 28/9/2010 PM 27 of 171 Exam Date Exam Time Srl. Paper Category Aircraft 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 Ashish Joy Manjaly Ashish Junwal Ashish Kumar Giri Ashish Kumar Ramkaran Varma Ashish Manohar Zeple Ashish Mehta Ashish Misra Ashish Mohan Yadav Ashish Nitin Lunkad Ashish Ramakant Shukla Ashish Shyam Pandey Ashish Srivastava Ashish Verma Ashishkumar Jitendrakumar Sing Ashley Francis Nazareth Ashok Bharataji Marvadi Ashok Kondiram Shinde Ashok Kumar Lohani Ashok Mondal Ashok Parbat Patel Ashok Raosaheb Walunj 07211961 07210311 07212724 07213551 07213491 07212069 07210954 07212876 07212085 07212989 07211723 07210296 07210806 07212832 07212426 07210880 07210330 07212762 07212703 07211746 07212590 E-09059055 E-08047579 E-10062329 E-09054194 E-08044978 E-08048115 E-07041768 E-08045079 E-09054785 E-10062393 E-09058402 E-05022849 E-06027464 E-08045044 E-10061875 E-07038025 E-07041960 E-05023996 E-07038446 E-08050392 E-09056262 HAE-P WCAT TIAT TIAT TIAT HAE-P IGRUA TIAT HAE-P TIAT BFC-M DEF PVT TIAT BFC-M PVT DEF AIC-M TAL-M BFC-M ACA-M 1 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 2 CT CT HA CT HA CT ES IS IS HA ES RN CP ES RN HA 09/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 11/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 11/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 11/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs Instructions: 1. Candidates are provisionallly admitted for this session, AME Licence Exam. Download this page as a proof of acceptance of your candidature. Candidates are provisionallly admitted for this session, AME Licence Exam. Download this page as a proof of acceptance of your candidature. However any discrepancy found regarding the experience and Exam Fees, their candidatture will be cancelled and if appeared in the exam, their results will be withheld. Candidates are advised to bring DGCA Photo ID Card issued to them to the Examination Hall. AME Licence Examination Oct2010-Regular Session List of Admitted Candidates Centre : Mumbai Venue : Important: For venue of Exam please see the instructions Comp. Run Date : 28/9/2010 PM 28 of 171 Exam Date Exam Time Srl. However any discrepancy found regarding the experience and Exam Fees, their candidatture will be cancelled and if appeared in the exam, their results will be withheld. Candidates are advised to bring DGCA Photo ID Card issued to them to the Examination Hall. AME Licence Examination Oct2010-Regular Session List of Admitted Candidates Centre : Mumbai Venue : Important: For venue of Exam please see the instructions Comp. Run Date : 28/9/2010 PM 29 of 171 Exam Date Exam Time Srl. However any discrepancy found regarding the experience and Exam Fees, their candidatture will be cancelled and if appeared in the exam, their results will be withheld. Candidates are advised to bring DGCA Photo ID Card issued to them to the Examination Hall. AME Licence Examination Oct2010-Regular Session List of Admitted Candidates Centre : Mumbai Venue : Important: For venue of Exam please see the instructions Comp. Run Date : 28/9/2010 PM 2 of 171 Exam Date Exam Time Srl.

saheer shaikh and soumya seth dating-10

Paper Category Aircraft 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 Clayton John Dsouza D P Dalai D P Nayak D R Parmar D S Nazhikathu Parambil D Souza Savio Alex D.

Paper Category Aircraft 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 Deepak Bhasy Chungath Deepak C Varghese Deepak Jaiprakash Bhoir Deepak Kumar Deepak Kumar Deepak Kumar Gupta Deepak Kumar Rai Deepak Mahawar Deepak N I Chirichingi Deepak Narhari Kamble Deepak Rajan Deepak Rajendra Deore Deepak Rajshekar Bhairamadgi Deepak Sharma Deepak Shrinarayan Dubey Deepak Sitaram Savant Deepali Gupta Deepesh Devarajan Deepika Sharma Deepu Vijayakumar Dennis Alappadan Dennis Paul Chakola Denny Daniel 07211559 07211977 07211766 07212676 07210937 07211634 07211287 07212466 07212166 07213355 07211758 07212632 07211414 07210047 07210308 07212021 07212522 07210430 07213060 07211833 07210094 07211162 07211698 E-08048801 E-08051038 E-08050833 E-08053531 E-95006489 E-07040280 E-08049986 E-03016099 E-06029381 E-93003150 E-08050405 E-10061305 E-09056069 E-04018435 E-07038221 E-08050483 E-06028290 E-05021685 E-07039562 E-08049002 E-95006254 E-09058194 E-08050408 IAE HAE-P BFC-M RL-M PHL-M AWI-M IAMEG KFA-M KFA-M AI-M BFC-M PIAT WCAT DEF PVT HAE-P UH-M PVT PHL-M IAE PVT IAE BFC-M 3 3 1 2 1 1 2 3 2 3 3 3 1 1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 1 1 2 CT HA ES XC CT HA ES CP IS CP LA HA 10/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 11/10/2010 09/10/2010 11/10/2010 09/10/2010 11/10/2010 11/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs Instructions: 1. Candidates are provisionallly admitted for this session, AME Licence Exam. Download this page as a proof of acceptance of your candidature. Candidates are provisionallly admitted for this session, AME Licence Exam. Download this page as a proof of acceptance of your candidature. However any discrepancy found regarding the experience and Exam Fees, their candidatture will be cancelled and if appeared in the exam, their results will be withheld. Candidates are advised to bring DGCA Photo ID Card issued to them to the Examination Hall. AME Licence Examination Oct2010-Regular Session List of Admitted Candidates Centre : Mumbai Venue : Important: For venue of Exam please see the instructions Comp. Run Date : 28/9/2010 PM 42 of 171 Exam Date Exam Time Srl. However any discrepancy found regarding the experience and Exam Fees, their candidatture will be cancelled and if appeared in the exam, their results will be withheld. Candidates are advised to bring DGCA Photo ID Card issued to them to the Examination Hall. AME Licence Examination Oct2010-Regular Session List of Admitted Candidates Centre : Mumbai Venue : Important: For venue of Exam please see the instructions Comp. Run Date : 28/9/2010 PM 43 of 171 Exam Date Exam Time Srl. However any discrepancy found regarding the experience and Exam Fees, their candidatture will be cancelled and if appeared in the exam, their results will be withheld. Candidates are advised to bring DGCA Photo ID Card issued to them to the Examination Hall. AME Licence Examination Oct2010-Regular Session List of Admitted Candidates Centre : Mumbai Venue : Important: For venue of Exam please see the instructions Comp. Run Date : 28/9/2010 PM 44 of 171 Exam Date Exam Time Srl.

Paper Category Aircraft 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 Denver Ronald D Souza Denzil Godfrey Karkada Deokar Nikhil Ramhari Deshank Manoj Shah Deval Bakulbhai Mehta Devang Kumar K B Patel Devarsh Manubhai Variya Devashish Vivek Kadam 07212881 07212878 07211467 07211468 07212378 07210664 07212710 07213502 E-08045062 E-08044970 E-08048606 E-08048583 E-08048200 E-06027769 E-10062384 E-08045014 E-07041481 E-99012689 E-07041459 E-10061290 E-09060793 E-94004609 E-09054144 E-08047699 E-08044091 E-07041965 TIAT TIAT IAE IAE WII-A PVT TIAT TIAT AWI-M AI-M AI-M TIAT WCAT JET-M NDC-V PVT PVT IA-M Devashri Rameshchandra Muley 07211645 Devendra Kumar R S Yadav 07213719 Devendra Kumar Shrivastav Devendra Makhanlal Gupta Devendra Nandalal Pagar Devendra Nath Choudhry Devendrasinh. Vadajiya Devesh Kumar Dewan Singh Dexter Vincent Jacinto 07213487 07212516 07211389 07213295 07212204 07210824 07210641 07213010 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1 2 3 3 1 ES RN ES RN CT HA CT HA CP AHC CT CT HA ES ES RN IS RN CT CP 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 11/10/2010 11/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 11/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 11/10/2010 09/10/2010 From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs Instructions: 1. Mehrotra Dheeraj Nirwal Dheeraj Shekar Hegde Dheerendra Pal Singh Dhiraj Brahma Dhiren Rejendrabhai Upadhyaya Dhruva Naresh Bhatia 07210647 07213208 07210140 07213736 07212547 07210738 07212765 07211493 07210873 07210332 07212581 07213334 07212777 07212836 07210012 07211514 07212310 07210499 07211696 07210145 07213235 07212976 07212970 E-05021886 E-08053444 E-07041562 E-07033697 E-08053186 E-07035630 E-08045881 E-08050619 E-03016068 E-07034785 E-08053207 E-92000754 E-09054279 E-08045022 E-07037036 E-08048882 E-93002883 E-07037616 E-08050411 E-08043026 E-03017031 E-10062320 E-10062398 DEF JET-M DEF AI-M ACA-M SAE-D AIC-M IAE PVT DEF ACA-M AI-M TIAT TIAT PVT IAE GVH-M PVT BFC-M PVT JET-M TIAT TIAT 1 2 1 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 1 1 CT RN IS RN IS RN HA ES RN RN CT 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 11/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 11/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs Instructions: 1. Candidates are provisionallly admitted for this session, AME Licence Exam. Download this page as a proof of acceptance of your candidature. Candidates are provisionallly admitted for this session, AME Licence Exam. Download this page as a proof of acceptance of your candidature. Candidates are provisionallly admitted for this session, AME Licence Exam. Download this page as a proof of acceptance of your candidature. However any discrepancy found regarding the experience and Exam Fees, their candidatture will be cancelled and if appeared in the exam, their results will be withheld. Candidates are advised to bring DGCA Photo ID Card issued to them to the Examination Hall. AME Licence Examination Oct2010-Regular Session List of Admitted Candidates Centre : Mumbai Venue : Important: For venue of Exam please see the instructions Comp. Run Date : 28/9/2010 PM 45 of 171 Exam Date Exam Time Srl.

Paper Category Aircraft 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 Amol Shivnath Malkar Amol Sista Pereira Amol Vinay Kayande Amrat K. Paper Category Aircraft 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 Anand Kumar Kurma Anand Kumar Mishra Anand Vasant Phadnis Anant Shrirang Jagtap Anantkumar Rameshbhai Patel Anchal Dhanajay Mandal Andre Joseph Rodrigues Andrin Johnson Thekkekara Anees A M Anees Ahmed Aneesh Chandravadan Joshi Aneesh Kumar M Aniket Balasaheb Bhalekar Aniket Kaluram Satpute Aniket Nilesh Naik Aniket Praful Phadke Aniket Raj Aniketamrutlal Kanthariya Anil A J 07211355 07212303 07210141 07213645 07212194 07211886 07212894 07213504 07210825 07213180 07210104 07211974 07211058 07212574 07212509 07211773 07212411 07211491 07212017 E-08047501 E-05023943 E-07037043 E-94004794 E-09054151 E-08051165 E-09054321 E-08044968 E-08042751 E-08047734 E-08046050 E-08051029 E-09060484 E-08053175 E-09058579 E-08051568 E-09060460 E-08050387 E-08050471 WCAT GVH-M PVT AI-M NDC-V IAE TIAT TIAT PVT AIA-L PVT HAE-P IAMEA ACA-M TIAT IAE MES-M IAE HAE-P 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 ES RN HA HA IS CT HA CT HA CT CP 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 11/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 11/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs Instructions: 1. Candidates are provisionallly admitted for this session, AME Licence Exam. Download this page as a proof of acceptance of your candidature. However any discrepancy found regarding the experience and Exam Fees, their candidatture will be cancelled and if appeared in the exam, their results will be withheld. Candidates are advised to bring DGCA Photo ID Card issued to them to the Examination Hall. AME Licence Examination Oct2010-Regular Session List of Admitted Candidates Centre : Mumbai Venue : Important: For venue of Exam please see the instructions Comp. Run Date : 28/9/2010 PM 18 of 171 Exam Date Exam Time Srl.

Paper Category Aircraft 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 Anil Balwant Patil Anil Gopalkrishna Deshpande Anil Hansraj Shandil Anil Haresh Nathani Anil Hariram Mahure Anil Kumar Anil Kumar Anil Kumar Nandlal Verma Anil Kumar Pandey Anil Kumar Rajendra Ram Anil Kumar Ramharakh Jaiswar Anil Kumar Thekkil Anil Nivrutti Pote Anil Parshottam Bhai Sarkheliy Anil Sharda Kushwaha Anil Shivaji Khandge Anil Singh Anil Yellapa Kudgunta Animesh Datta Animish Sanjeev Pandit Aniruddh Nain Aniruddha Dilip Parte Aniruddha P Bhande 07213807 07213471 07213483 07211185 07213605 07213200 07210234 07213268 07212189 07211256 07213599 07210855 07210883 07212325 07213259 07213492 07210134 07211764 07210615 07212512 07210558 07211492 07213656 E-92001899 E-05023795 E-08045097 E-08043882 E-07037583 E-05021480 E-08047687 E-10062442 E-96007710 E-07034517 E-06031157 E-04018167 E-95006833 E-09054897 E-10062416 E-95006341 E-08048502 E-08050706 E-07041358 E-10062473 E-07040506 E-08050388 E-99012703 AI-M AI-M TIAT IAE AI-M JET-M PVT TIAT KFA-M IC-M AI-M DEF PVT WII-A TIAT AI-M PVT BFC-M DEF TIAT DEF IAE AI-M 3 1 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 3 1 1 2 3 3 RN HA HA CT HA CT CT HA AHC ES CT RN IS RN CT CT ES IS 10/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 11/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 11/10/2010 10/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 09/10/2010 10/10/2010 11/10/2010 From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs From 10.00 Hrs From 14.00 Hrs Instructions: 1. Candidates are provisionallly admitted for this session, AME Licence Exam. Download this page as a proof of acceptance of your candidature. However any discrepancy found regarding the experience and Exam Fees, their candidatture will be cancelled and if appeared in the exam, their results will be withheld. Candidates are advised to bring DGCA Photo ID Card issued to them to the Examination Hall. AME Licence Examination Oct2010-Regular Session List of Admitted Candidates Centre : Mumbai Venue : Important: For venue of Exam please see the instructions Comp. Run Date : 28/9/2010 PM 19 of 171 Exam Date Exam Time Srl.

Leave a Reply

Watersport sex web cams